Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1019 · Visa register
Förordning (2016:1019) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2017
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2016-11-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2016:1081
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 1 b § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för kalenderåret 2017. KN-nr Slag av Skattebelopp bränsle Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 11 41, 2710 11 45 eller 2710 11 49 Bensin som uppfyller krav för a) miljöklass 1 – motorbensin 3 kr 88 öre 2 kr 62 öre 6 kr 50 öre per liter per liter per liter – alkylatbensin 2 kr 04 öre 2 kr 62 öre 4 kr 66 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 3 kr 91 öre 2 kr 62 öre 6 kr 53 öre per liter per liter per liter 2. 2710 11 31, 2710 11 51 eller 2710 11 59 Annan bensin än som avses under 1 eller 7 4 kr 72 öre 2 kr 62 öre 7 kr 34 öre per liter per liter per liter 3. 2710 19 21, 2710 19 25, 2710 19 41– 2710 19 49 eller 2710 19 61– 2710 19 69 Eldningsolja, dieselbrännolja, fotogen, m.m. som a) har försetts med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, 855 kr 3 237 kr 4 092 kr per m3 per m3 per m3 b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 2 490 kr 3 237 kr 5 727 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 2 778 kr 3 237 kr 6 015 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 eller inte tillhör någon miljöklass 2 927 kr 3 237 kr 6 164 kr per m3 per m3 per m3 4. 2711 12 11– 2711 19 00 Gasol m.m. som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 3 405 kr per 3 405 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg b) annat ändamål än som avses under a 1 098 kr per 3 405 kr per 4 503 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 5. 2711 11 00, 2711 21 00 Naturgas som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 2 424 kr per 2 424 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 b) annat ändamål än som avses under a 945 kr per 2 424 kr per 3 369 kr per 1 000 m3 1 000m3 1 000 m3 6. 2701, 2702 eller 2704 Kol och koks 650 kr per 2 817 kr per 3 467 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 7. 2710 11 31 Flygbensin med en blyhalt om högst 0,005 gram per liter 3 kr 91 öre 2 kr 62 öre 6 kr 53 öre per liter per liter per liter 2 § Utgår genom förordning (2016:1081). 3 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (1994:1776) om skatt på energi.