Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2014:397 · Visa register
Förordning (2014:397) om viss verksamhet med konsumentkrediter
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2014-05-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:145
Ikraft: 2014-07-01
Registerfrågor 1 § Finansinspektionen är personuppgiftsansvarig för det register som förs enligt 15 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Förordning (2018:342). 2 § I registret ska uppgifter antecknas för varje företag som har tillstånd enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Registret ska innehålla uppgifter om 1. företagsnamn, 2. organisationsnummer eller motsvarande identitetsuppgift, 3. postadress och telefonnummer, samt 4. datum för registrering. Om ett tillstånd har återkallats, ska uppgift om det antecknas i registret. Förordning (2020:145). 3 § Registret får innehålla uppgifter om uppdragsavtal enligt 14 § lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter och om godkänd bolagsordning eller godkända stadgar. Förordning (2020:145). 4 § Finansinspektionen ska anteckna i registret när myndigheten har förelagt någon enligt 24 § första stycket lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter att upphöra med verksamheten. Förordning (2020:145). Uppgiftsskyldighet 5 § Finansinspektionen och Konsumentverket ska på begäran lämna varandra de uppgifter som behövs för tillsynen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller konsumentkreditlagen (2010:1846). Förordning (2020:145). Bemyndiganden 6 § När det gäller lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter får Finansinspektionen meddela föreskrifter om 1. vilket innehåll en ansökan om att få driva verksamhet enligt lagen ska ha, 2. hur kravet på sundhet som avses i 12 § lagen kan uppfyllas, och 3. vilka upplysningar ett företag som driver verksamhet enligt lagen ska lämna till Finansinspektionen för dess tillsynsverksamhet enligt 17 och 18 §§.