Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1032 · Visa register
Förordning (2013:1032) om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-12-05
Regeringen föreskriver att Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag ska upphöra att gälla vid utgången av december 2013. Övergångsbestämmelser 2013:1032 De upphävda föreskrifterna ska dock fortfarande gälla till dess att E-hälsomyndigheten har meddelat föreskrifter enligt 3 § förordningen (2009:625) om receptregister och 3 § förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning, dock längst till utgången av mars 2014. Vad som sägs om Apotekens Service Aktiebolag i de upphävda föreskrifterna ska därvid gälla E-hälsomyndigheten.