Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2013:1032 · Visa register
Förordning (2013:1032) om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2013-12-05
Regeringen föreskriver att Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag ska upphöra att gälla vid utgången av december 2013. Övergångsbestämmelser 2013:1032 De upphävda föreskrifterna ska dock fortfarande gälla till dess att E-hälsomyndigheten har meddelat föreskrifter enligt 3 § förordningen (2009:625) om receptregister och 3 § förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning, dock längst till utgången av mars 2014. Vad som sägs om Apotekens Service Aktiebolag i de upphävda föreskrifterna ska därvid gälla E-hälsomyndigheten.