Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:852 · Visa register
Lag (2012:852) om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2012-12-06
Ikraft: 2013-01-01
För kraftvärmeverk ska taxeringsvärden som fastställs vid allmän fastighetstaxering år 2013 och särskild fastighetstaxering åren 2014–2018 endast omfatta värdet av elproduktionen.