Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:596 · Visa register
Förordning (2012:596) om införsel av och handel med sprutor och kanyler
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-09-20
Ikraft: 2012-11-01
Inledande bestämmelse 1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. De ord och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i lagen. Anmälan 2 § En anmälan enligt 3 § 2 lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler ska göras till Läkemedelsverket. Försäljning av sprutor och kanyler 3 § Den som bedriver handel med sprutor eller kanyler ska iaktta att försäljning inte sker när omständigheter ger anledning till misstanke att varan kan komma till användning vid missbruk av narkotika eller dopningsmedel. Tillsyn 4 § Läkemedelsverket är tillsynsmyndighet enligt lagen (2012:595) om införsel av och handel med sprutor och kanyler. Bemyndigande 5 § Läkemedelsverket får meddela ytterligare föreskrifter om yrkesmässig hantering av sprutor och kanyler som kan användas för injektion i människokroppen. Övergångsbestämmelser 2012:596 Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012, då kungörelsen (1968:71) angående tillämpningen av förordningen den 8 mars 1968 (nr 70) med vissa bestämmelser om injektionssprutor och kanyler ska upphöra att gälla.