Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:558 · Visa register
Förordning (2012:558) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2013
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2012-08-30
Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive 45 400 kronor för år 2013.