Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2012:1 · Visa register
Tillkännagivande (2012:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2011-12-30
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari – 30 juni 2012 är 2,0 procent.