Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1263 · Visa register
Socialavgiftsförordning (2011:1263)
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2011-12-01
Ikraft: 2012-01-01
1 § Skatteverket får meddela föreskrifter om 1. värdetabeller enligt 2 kap. 10 a § socialavgiftslagen (2000:980), 2. värdering av bilförmån vid beräkning av arbetsgivaravgifter, och 3. beräkning av utgifter i arbetet för bestämda yrkesgrupper enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen.