Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:1 · Visa register
Tillkännagivande (2011:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2010-12-30
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari – 30 juni 2011 är 1,5 procent.