Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:1007 · Visa register
Förordning (2010:1007) om lufttransporter
Departement: Justitiedepartementet L3
Utfärdad: 2010-07-01
Ikraft: 2010-09-01
1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. försäkringsplikten enligt 8 och 9 §§ lagen (2010:510) om lufttransporter, och 2. skyldigheten att lämna in och visa upp bevis om försäkring enligt 18 § lagen om lufttransporter.