Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:282 · Visa register
Förordning (2010:282) om EU-miljömärket
Departement: Justitiedepartementet KO
Utfärdad: 2010-04-22
Ikraft: 2010-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2013:850
Upphävd: 2014-01-01
1 § Miljömärkning Sverige Aktiebolag är behörigt organ enligt artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke. 2 § Konsumentverket får meddela föreskrifter om vilka kriterier som i enlighet med Europeiska kommissionens beslutade åtgärder ska vara uppfyllda för att en produkt ska få märkas med EU-miljömärket.