Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2010:2004 · Visa register
Förordning (2010:2004) om effektreserv
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 2010-12-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:213
Ikraft: 2011-03-16
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:423
Upphävd: 2016-07-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser i anslutning till lagen (2003:436) om effektreserv. 2 § Effektreserven ska uppgå till 1. högst 1 750 megawatt under perioden den 16 mars 2011 till och med den 15 mars 2013, 2. högst 1 500 megawatt under perioden den 16 mars 2013 till och med den 15 mars 2015, 3. högst 1 000 megawatt under perioden den 16 mars 2015 till och med den 15 mars 2017, och 4. högst 750 megawatt under perioden den 16 mars 2017 till och med den 15 mars 2020. 3 § Den andel av effektreserven som skapas genom avtal om minskad elförbrukning ska vara minst 25 procent. Andelen får vara mindre i den utsträckning det saknas förutsättningar för sådana avtal med hänsyn till de anbud som har lämnats eller om det annars finns särskilda skäl. Förordning (2014:213).