Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:867 · Visa register
Förordning (2009:867) om överlåtbara fiskerättigheter
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-06-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1062
Ikraft: 2009-08-01
1 § Denna förordning kompletterar lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter. 1 a § Fiskerättigheter får bestämmas för arterna sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis. Förordning (2014:1062). 2 § Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om lagen (2009:866) om överlåtbara fiskerättigheter meddela 1. föreskrifter om hur fiskerättigheter ska beräknas, 2. föreskrifter om grunderna för fördelningen av indragna fiskerättigheter, och 3. de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen. Innan Havs- och vattenmyndigheten meddelar föreskrifter enligt första stycket 1 och 2 ska den höra Statens jordbruksverk. Förordning (2011:651).