Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:282 · Visa register
Lag (2009:282) om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel
Departement: Finansdepartementet B
Utfärdad: 2009-04-02
Ikraft: 2009-10-01
Femtioöresmyntet ska upphöra att vara lagligt betalningsmedel den 30 september 2010.