Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:1390 · Visa register
Förordning (2009:1390) om officiella veterinärer
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2009-11-26
Ikraft: 2010-01-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som kompletterar lagen (2009:1254) om officiella veterinärer. 2 § Livsmedelsverket prövar ansökningar om förordnande som officiell veterinär för uppgifter inom verkets ansvarsområde. Övriga ansökningar om förordnande av officiell veterinär prövas av Statens jordbruksverk. 3 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket ansvarar för inspektioner av verksamheten hos de officiella veterinärer som respektive myndighet har förordnat. 4 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får, inom respektive ansvarsområde, meddela föreskrifter om 1. vad som krävs för att förordnas som officiell veterinär, 2. skyldighet för en officiell veterinär att genomgå utbildning samt om avgifter för sådan utbildning, 3. vilka övriga skyldigheter som officiella veterinärer har, 4. återkallelse av ett förordnande som officiell veterinär, och 5. avgifter för de uppgifter som utförs av en officiell veterinär.