Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:853 · Visa register
Förordning (2008:853) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2009
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2008-11-06
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2009. KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 11 31, Bensin som 2710 11 41, uppfyller 2710 11 45 krav för eller 2710 11 49 a) miljöklass 1 - motorbensin 3 kr 8 öre 2 kr 44 öre 5 kr 52 öre per liter per liter per liter - alkylatbensin 1 kr 38 öre 2 kr 44 öre 3 kr 82 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 3 kr 11 öre 2 kr 44 öre 5 kr 55 öre per liter per liter per liter 2. 2710 11 31, Annan bensin 3 kr 84 öre 2 kr 44 öre 6 kr 28 öre 2710 11 51 än som avses per liter per liter per liter eller under 1 2710 11 59 3. 2710 19 21, Eldningsolja, 2710 19 25, dieselbrännolja, 2710 19 41- fotogen, m.m. 2710 19 49 som eller 2710 19 61- 2710 19 69 a) har försetts 797 kr per m³ 3 007 kr per m³ 3 804 kr per m³ med märk- och färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 1 332 kr per m³ 3 007 kr per m³ 4 339 kr per m³ miljöklass 2 1 596 kr per m³ 3 007 kr per m³ 4 603 kr per m³ miljöklass 3 1 735 kr per m³ 3 007 kr per m³ 4 742 kr per m³ eller inte tillhör någon miljöklass 4. 2711 12 11- Gasol som 2711 19 00 används för a) drift av 0 kr per 1 652 kr per 1 652 kr per motordrivet 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat 156 kr per 3 164 kr per 3 320 kr per ändamål än 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg som avses under a 5. 2711 11 00, Naturgas som 2711 21 00 används för a) drift av 0 kr per 1 337 kr per 1 337 kr per motordrivet 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³ fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat 258 kr per 2 252 kr per 2 510 kr per ändamål än 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³ som avses under a 6. 2701, 2702 Kol och koks 339 kr per 2 617 kr per 2 956 kr per eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2009 energiskatt betalas med 162 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 869 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol. 3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2009 ska utgöra 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, 2. 18,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och 3. 28,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.