Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1402 · Visa register
Förordning (2008:1402) om Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad: 2008-12-18
Ikraft: 2009-01-15
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:1538
Upphävd: 2014-02-01
1 § Denna förordning gäller förvaltningen av Europeiska integrationsfonden som inrättats enligt rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007 om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare för perioden 2007-2013 som en del av det allmänna programmet "Solidaritet och hantering av migrationsströmmar". 2 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF- rådet) ska i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet för Europeiska integrationsfonden fullgöra de uppgifter som enligt beslut nr 2007/435/EG ska fullgöras av en sådan myndighet. 3 § Svenska ESF-rådet får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. 4 § Beslut som Svenska ESF-rådet fattar i egenskap av ansvarig och attesterande myndighet får inte överklagas. *