Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2008:1 · Visa register
Tillkännagivande (2008:1) av uppgift om Riksbankens referensränta
Departement: Riksbanken
Utfärdad: 2007-12-28
Ikraft: 2008-01-15
Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den 1 januari-30 juni 2008 är 4,0 procent.