Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:786 · Visa register
Förordning (2007:786) med instruktion för Forskarskattenämnden
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2007-11-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:156
Ikraft: 2008-01-01
Uppgifter 1 § I lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden och i 11 kap. 23 a § inkomstskattelagen (1999:1229) finns bestämmelser om Forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande, val av ledamöter samt organisation i övrigt. Ledning 2 § Myndigheten leds av en nämnd. Organisation 3 § Av 20 § förordningen (2017:154) med instruktion för Skatteverket framgår att det inom Skatteverket ska finnas ett gemensamt kansli för Forskarskattenämnden och Skatterättsnämnden. Förordning (2017:156). Ärendenas handläggning 4 § Ärenden som prövas av Forskarskattenämnden avgörs efter beredning och föredragning av personal vid kansliet. Undantag från myndighetsförordningen 5 § Följande paragrafer i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte tilllämpas på myndigheten: 4 § om arbetsordning m.m., 5 § om delegation, 6 § om allmänna uppgifter, 7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete, 14 § om nämndens sammansättning, 15 och 16 §§ om beslutförhet, 19 § om kostnadsmässiga konsekvenser, 20 § om föredragning, 21 § om myndighetens beslut, 27 § om myndighetens rätt att företräda staten vid domstol, 28 § om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse, och 29 § om ärendeförteckning.