Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:995 · Visa register
Förordning (2007:995) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2007-11-22
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1381
Upphävd: 2008-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2008. KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 11 31, Bensin som 2710 11 41, uppfyller 2710 11 45 krav för eller 2710 11 49 a) miljöklass 1 - motorbensin 2 kr 95 öre 2 kr 20 öre 5 kr 15 öre per liter per liter per liter - alkylatbensin 1 kr 32 öre 2 kr 20 öre 3 kr 52 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 2 kr 98 öre 2 kr 20 öre 5 kr 18 öre per liter per liter per liter 2. 2710 11 31, Annan bensin 3 kr 68 öre 2 kr 20 öre 5 kr 88 öre 2710 11 51 än som avses per liter per liter per liter eller under 1 2710 11 59 3. 2710 19 21, Eldningsolja, 2710 19 25, dieselbrännolja, 2710 19 41- fotogen, m.m. 2710 19 49 som eller 2710 19 61- 2710 19 69 a) har försetts 764 kr 2 712 kr 3 476 kr med märk- och per m³ per m³ per m³ färgämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350°C, b) inte har försetts med märk- och färgämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350°C, tillhörig miljöklass 1 1 077 kr 2 712 kr 3 789 kr per m³ per m³ per m³ miljöklass 2 1 330 kr 2 712 kr 4 042 kr per m³ per m³ per m³ miljöklass 3 1 663 kr 2 712 kr 4 375 kr eller per m³ per m³ per m³ inte tillhör någon miljöklass 4. 2711 12 11- Gasol som 2711 19 00 används för a) drift av 0 kr per 1 404 kr per 1 404 kr per motordrivet 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat 150 kr per 2 853 kr per 3 003 kr per ändamål än 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg som avses under a 5. 2711 11 00, Naturgas som 2711 21 00 används för a) drift av 0 kr per 1 154 kr per 1 154 kr per motordrivet 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³ fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat 247 kr per 2 031 kr per 2 278 kr per ändamål än 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³ som avses under a 6. 2701, 2702 Kol och koks 325 kr per 2 360 kr per 2 685 kr per eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall ska för år 2008 energiskatt betalas med 155 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 489 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol. 3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2008 ska utgöra 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, 2. 20,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och 3. 27,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.