Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2007:630 · Visa register
Förordning (2007:630) om tävling med hästdjur
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2007-06-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2011:1493
Ikraft: 2007-08-01
Godkännande och återkallelse av godkännande 1 § Statens jordbruksverk beslutar om godkännande och återkallande av godkännande enligt 5 § andra och tredje styckena lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Informationsskyldighet 1 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet för en organisation som anordnar en hästtävling att lämna information till verket om sådana tävlingar eller evenemang som avses i 4 § första stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Förordning (2011:1493). 2 § En organisation som godkänts enligt 5 § andra stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur är skyldig att lämna information till Jordbruksverket i fråga om villkoren för fördelning av avsatta medel från prissumman eller annan vinst vid en hästtävling. Tillsyn 3 § Jordbruksverket utövar tillsynen över efterlevnaden av lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Avgifter 4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgifter får tas ut i ärenden enligt 5 § andra stycket lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Verkställighetsföreskrifter 5 § Jordbruksverket meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av bestämmelserna i 5 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur. Överklagande 6 § Bestämmelser om överklagande finns i 11 § lagen (2007:629) om tävling med hästdjur.