Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:639 · Visa register
Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 2006-06-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1054
Ikraft: 2006-09-01
1 § Denna förordning innehåller bestämmelser som ansluter till lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. 2 § Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får efter samråd med Försvarsmakten och Polismyndigheten meddela föreskrifter för hur utrymning ska planläggas. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får i samråd med Försvarsmakten besluta om vilka områden som ska planläggas för utrymning. Förordning (2014:1225). 3 § Länsstyrelsen får besluta om utrymning enligt 2 kap. 1 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap inom det egna länet. Länsstyrelsen får även meddela sådana beslut som avses i 2 kap. 2 § samma lag gällande det egna länet. Utflyttningsförbud 4 § Länsstyrelsen får meddela förbud att lämna ett visst område enligt 2 kap. 6 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. Inflyttningsförbud 5 § Länsstyrelsen får meddela förbud mot inflyttning enligt 2 kap. 7 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap. Skyldighet att hjälpa andra kommuner och regioner 6 § Kommuner eller regioner som enligt 2 kap. 5 § lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap har fått hjälp med personal ska svara för personalens avlöning och andra anställningsförmåner. Förordning (2019:1054).