Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:25 · Visa register
Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på internet
Departement: Finansdepartementet DIS
Utfärdad: 2006-02-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:188
Ikraft: 2006-07-01
1 § Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under dessa toppdomäner. Förordning (2019:188). 2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188). 3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om 1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet ska fullgöras, 2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet, och 3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 § lagen om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188). 4 § Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälan och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188). 5 § Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av adressering med användande av domännamnssystemet som avses i 14 § andra stycket lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. Förordning (2019:188).