Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:1204 · Visa register
Förordning (2006:1204) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2007
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2006-11-16
Författningen har upphävts genom: SFS 2006:1511
Upphävd: 2007-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på bränslen till följande belopp för år 2007. KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 00 26, Bensin som 2710 00 27, uppfyller 2710 00 29 krav för eller 2710 00 32 a) miljöklass 1 - motorbensin 2 kr 90 öre 2 kr 16 öre 5 kr 6 öre per liter per liter per liter - alkylatbensin 1 kr 30 öre 2 kr 16 öre 3 kr 46 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 2 kr 93 öre 2 kr 16 öre 5 kr 9 öre per liter per liter per liter 2. 2710 00 26, Annan bensin 3 kr 61 öre 2 kr 16 öre 5 kr 77 öre 2710 00 34 än som avses per liter per liter per liter eller under 1 2710 00 36 3. 2710 00 51, Eldningsolja, 2710 00 55, dieselbränn- 2710 00 69 olja, fotogen, eller m.m. som 2710 00 74- 2710 00 78 a) har försetts 750 kr per m³ 2 663 kr per m³ 3 413 kr per m³ med märkämnen eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 °C, b) inte har 1 057 kr per m³ 2 663 kr per m³ 3 720 kr per m³ försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 °C, tillhörig miljöklass 1 miljöklass 2 1 306 kr per m³ 2 663 kr per m³ 3 969 kr per m³ miljöklass 3 1 633 kr per m³ 2 663 kr per m³ 4 296 kr per m³ eller inte tillhör någon miljöklass 4. ur 2711 12 11- Gasol som 2711 19 00 används för a) drift av 0 kr per 1 378 kr 1 378 kr motordrivet 1 000 kg per 1 000 kg per 1 000 kg fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat 147 kr per 2 801 kr per 2 948 kr per ändamål än som 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg avses under a 5. ur 2711 29 00 Metan som används för a) drift av 0 kr per 1 133 kr per 1 133 kr per motordrivet 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³ fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat 243 kr per 1 994 kr per 2 237 kr per ändamål än som 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³ avses under a 6. 2711 11 00, Naturgas som 2711 21 00 används för a) drift av 0 kr per 1 133 kr per 1 133 kr per motordrivet 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³ fordon, fartyg eller luftfartyg b) annat 243 kr per 1 994 kr per 2 237 kr per ändamål än som 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³ avses under a 7. 2701, 2702 Kolbränslen 319 kr per 2 317 kr per 2 636 kr per eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 8. 2713 11 00- Petroleumkoks 319 kr per 2 317 kr per 2 636 kr per 2713 12 00 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen (1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i hushållsavfall skall för år 2007 energiskatt betalas med 152 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3 426 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol. 3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2007 skall utgöra 1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, 2. 20,4 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och 3. 26,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.