Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:977 · Visa register
Tillkännagivande (2006:977) till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad: 2006-06-14
Ikraft: 2006-06-30
Nedan anges internationella överenskommelser som kan omfattas av tilllämpningen av följande bestämmelser i lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar. Kontrollerade leveranser 13 § I följande överenskommelser finns bestämmelser om villkor för användning av uppgifter som en svensk myndighet fått eller överlämnat i ett ärende om kontrollerad leverans: 1. artikel 126-129 i konventionen av den 19 juni 1990 om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 (Schengenkonventionen, SÖ 1998:49), 2. artikel 19.7 och 25 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och 3. artikel 23 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop. 2004/05:144). 14 § I följande överenskommelser finns bestämmelser om skadestånd: 1. artikel 19.5 och 19.6 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och 2. artikel 16 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop. 2004/05:144). Användning av skyddsidentitet 16 § I följande överenskommelser finns bestämmelser om villkor för användning av uppgifter som en svensk myndighet fått eller överlämnat i ett ärende om brottsutredning med användning av skyddsidentitet: 1. artikel 19.7 och 25 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och 2. artikel 23 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop. 2004/05:144). 17 § I följande överenskommelser finns bestämmelser om skadestånd: 1. artikel 19.5 och 19.6 i konventionen av den 18 december 1997 om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar (Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och 2. artikel 16 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop. 2004/05:144).