Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:522 · Visa register
Jordförvärvsförordning (2005:522)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Utfärdad: 2005-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1809
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Glesbygd och omarronderingsområden 1 § I bilaga till denna förordning anges vilka kommuner eller delar av kommuner som skall vara glesbygd och omarronderingsområden enligt jordförvärvslagen (1979:230). Ärenden om förvärvstillstånd 2 § Ärenden om tillstånd enligt jordförvärvslagen (1979:230) (förvärvstillstånd) prövas av länsstyrelsen, om inte annat följer av 4 §. 3 § Ansökan om förvärvstillstånd skall göras hos den länsstyrelse inom vars verksamhetsområde egendomen helt eller delvis är belägen. Om ansökan avser egendom inom flera länsstyrelsers verksamhetsområden skall den länsstyrelse, hos vilken ansökan gjorts, pröva frågan om tillstånd efter samråd med de övriga länsstyrelserna. 4 § Ärenden om förvärvstillstånd prövas av Statens jordbruksverk, om egendomens värde uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor och förvärvaren är en juridisk person som förvärvar egendom från en fysisk person eller ett dödsbo. Länsstyrelsen ska i sådana fall med eget yttrande överlämna ärendet till Jordbruksverket. Förordning (2021:85). 5 § Vägras tillstånd till ett förvärv, skall även överlåtaren underrättas om beslutet. Kan säljaren begära inlösen enligt 12 § jordförvärvslagen (1979:230), skall säljaren delges beslutet, som skall innehålla vad han eller hon därvid skall iaktta. Avgifter 6 § Avgift för prövning av en ansökan om tillstånd enligt 4 § första stycket 1 och 3 jordförvärvslagen (1979:230) tas ut enligt bestämmelserna i 9-14 §§ avgiftsförordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas: Ärendeslag Avgiftsklass A. Tillstånd enligt 4 § första stycket 1 5 B. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 när egendomens värde uppenbarligen överstiger 20 000 000 kronor 8 C. Tillstånd enligt 4 § första stycket 3 i andra fall än som avses i B 6 Förordning (2021:85). Övriga bestämmelser 7 § Efter ett sådant förvärv som avses i 13 § jordförvärvslagen (1979:230) skall auktionsförrättaren utan dröjsmål sända en kopia av det köpebrev som utfärdas med anledning av auktionen till länsstyrelsen. 8 § Vid värdering av egendom som skall säljas enligt 15 § jordförvärvslagen (1979:230), skall kronofogdemyndigheten samråda med länsstyrelsen. 9 § Har upphävts genom förordning (2022:1809). Övergångsbestämmelser 2005:522 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005, då jordförvärvsförordningen (1991:736) skall upphöra att gälla. 2. Har före ikraftträdandet förvärv anmälts enligt 3 b § jordförvärvslagen (1979:230) i den lydelse paragrafen hade före den 1 juli 2005 skall äldre bestämmelser i 2-3 §§ jordförvärvsförordningen (1991:736) fortfarande tilllämpas. 3. Har före ikraftträdandet föreläggande om bosättning meddelats enligt 10 § jordförvärvslagen i den lydelse paragrafen hade före den 1 juli 2005 skall äldre bestämmelser i 3 § jordförvärvsförordningen (1991:736) fortfarande tillämpas. 4. I övrigt skall de nya bestämmelserna tillämpas i ärenden om förvärvstillstånd som inte är slutligt avgjorda vid utgången av juni 2005. 2021:85 1. Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2021. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som inletts före ikraftträdandet. Bilaga Följande kommuner eller delar av kommuner är glesbygd Stockholms län I Österåkers kommun Ljusterö socken I Värmdö kommun Värmdö, Möja, Djurö och Nämdö socknar I Haninge kommun Utö, Ornö och Muskö socknar I Norrtälje kommun Björkö-Arholma, Väddö, Singö, Vätö, Rådmansö, Blidö och Länna socknar I Nynäshamns kommun Torö socken Uppsala län I Tierps kommun Västlands, Österlövsta och Hållnäs socknar I Östhammars kommun Forsmarks, Börstils, Hargs och Gräsö socknar I Heby kommun Huddunge, Enåkers och Nora socknar Östergötlands län I Ydre kommun Hela kommunen I Kinda kommun Tidersrums, Horns, Hycklinge och Oppeby socknar I Boxholms kommun Blåviks och Malexanders socknar I Finspångs kommun Regna och Skedevi socknar I Valdemarsviks kommun Gryts, Tryserums och Östra Eds socknar I Norrköpings kommun Jonsbergs och Rönö socknar I Söderköpings kommun Skällviks, Sankt Annas och Börrums socknar Jönköpings län I Gislaveds kommun Burseryds, Sandviks, Gryteryds, Södra Hestra, Ås och Kållerstads socknar I Jönköpings kommun Visingsö socken I Värnamo kommun Torskinge, Dannäs, Gällaryds och Nydala socknar I Sävsjö kommun Skepperstads, Hjälmseryds, Stockaryds och Hultsjö socknar I Vetlanda kommun Fröderyds, Bäckaby, Ramkvilla, Södra Solberga, Korsberga, Lemnhults, Näshults, Stenberga, Skirö, Nye, Alseda, Ökna och Karlstorps socknar I Eksjö kommun Kråkshults, Bellö, Ingatorps och Edshults socknar Kronobergs län I Uppvidinge kommun Hela kommunen I Lessebo kommun Ekeberga och Ljuders socknar I Tingsryds kommun Tingsås, Almundsryds, Älmeboda, Linneryds, Södra Sandsjö och Urshults socknar, samt Tingsryd stadsregisterområde I Alvesta kommun Slätthögs, Mistelås och Västra Torsås socknar I Älmhults kommun Härlunda, Virestads, Stenbrohults, Göteryds, Pjätteryds och Hallaryds socknar I Markaryds kommun Hinneryds socken I Växjö kommun Asa och Aneboda socknar I Ljungby kommun Torpa, Vrå, Lidhults, Odensjö, Bolmsö och Tannåkers socknar Kalmar län I Högsby kommun Hela kommunen I Torsås kommun Gullabo och Torsås socknar I Mörbylånga kommun Stenåsa, Hulterstads, Kastlösa, Smedby, Södra Möckleby, Segerstads, Gräsgårds, Ventlinge, Ås, Norra Möckleby, Gårdby och Sandby socknar I Hultsfreds kommun Målilla, Gårdveda, Järeda, Vena, Tveta, Mörlunda och Virserums socknar, samt Virserums stadsregisterområde I Emmaboda kommun Vissefjärda, Algutsboda och Långasjö socknar I Kalmar kommun Karlslunda socken I Nybro kommun Kråksmåla, Bäckebo, Örsjö, Oskars och Hälleberga socknar I Oskarshamns kommun Kristdala och Misterhults socknar samt Figeholms stadsregisterområde I Västerviks kommun Västrums, Ukna, Dalhems, Västra Eds, Loftahammars, Odensvi, Hallingebergs, Hjorteds och Blackstads socknar I Vimmerby kommun Rumskulla, Frödinge, Locknevi, Djursdala, Södra Vi och Tuna socknar I Borgholms kommun Föra, Alböke, Löts, Egby, Bredsätra, Gärdslösa, Långlöts, Runstens, Böda, Högby, Källa och Persnäs socknar Gotlands län I Gotlands kommun Fårö, Bunge, Rute, Fleringe, Halls, Hangvars, Lärbro, Hellvi, Norrlanda, Ganthems, Vänge, Guldrupe, Buttle, Ala, Kräklingbo, Anga, Gammelgarns, Östergarns, Fröjels, Eksta, Sproge, Ardre, Alskogs, Garde, Etelhems, Lye, Lau, Närs, Burs, Stånga, Lojsta, Linde, Hemse, Rone, Alva, Fardhems, Gerums, Levide, Silte, Hablingbo, Havdhems, Eke, Grötlingbo, Näs, Fide, Öja, Hamra, Vamlingbo och Sundre socknar Blekinge län I Olofströms kommun Kyrkhults socken I Karlskrona kommun Sillhövda och Kristianopels socknar samt Kristianopels stadsregisterområde I Ronneby kommun Backaryds, Öljehults och Eringsboda socknar I Karlshamns kommun Ringamåla socken Hallands län I Hylte kommun Kinnareds, Drängsereds, Långaryds, Femsjö, Södra Unnaryds och Jälluntofta socknar I Laholms kommun Hishults och Knäreds socknar I Falkenbergs kommun Gällareds, Krogsereds, Gunnarps, Fagereds, Källsjö och Älvsereds socknar Västra Götalands län I Munkedals kommun Bärfendals, Svarteborgs, Hede, Sanne och Krokstads socknar I Tanums kommun Hela kommunen I Strömstads kommun Skee, Näsinge, Lommelands, Hogdals och Tjärnö socknar I Dals-Eds kommun Hela kommunen I Färgelanda kommun Järbo, Råggärds, Lerdals och Rännelanda socknar I Bengtsfors kommun Hela kommunen I Melleruds kommun Dalskogs och Skålleruds socknar I Svenljunga kommun Mjöbäcks, Mårdaklevs, Kalvs, Östra Frölunda och Håcksviks socknar I Åmåls kommun Ånimskogs, Fröskogs och Edsleskogs socknar I Karlsborgs kommun Undenäs socken I Gullspångs kommun Hela kommunen I Töreboda kommun Beatebergs och Älgarås socknar I Mariestads kommun Torsö socken I Lidköpings kommun Otterstads socken Värmlands län I Eda kommun Järnskogs, Skillingmarks och Köla socknar I Torsby kommun Lekvattnets, Vitsands, Nyskoga, Östmarks, Norra Finnskoga, Södra Finnskoga, Dalby och Norra Ny socknar I Årjängs kommun Hela kommunen I Sunne kommun Gräsmarks socken I Filipstads kommun Nordmarks, Gåsborns och Rämmens socknar samt Lesjöfors stadsregisterområde I Hagfors kommun Ekshärads och Gustav Adolfs socknar I Arvika kommun Stavnäs, Glava, Bogens, Gunnarskogs, Älgå och Mangskogs socknar I Säffle kommun Svanskogs och Långseruds socknar Örebro län I Laxå kommun Finnerödja och Tiveds socknar I Hallsbergs kommun Svennevads och Bo socknar I Hällefors kommun Grythyttans och Hjulsjö socknar I Ljusnarsbergs kommun Ljusnarsbergs socken samt Kopparberg stadsregisterområde I Nora kommun Järnboås socken I Lindesbergs kommun Linde och Ramsbergs socknar Västmanlands län I Skinnskattebergs kommun Hela kommunen I Norbergs kommun Karbennings socken I Sala kommun Möklinta socken I Fagersta kommun Västervåla socken I Köpings kommun Västra Skedvi socken Dalarnas län I Vansbro kommun Hela kommunen I Malung-Sälens kommun Hela kommunen I Gagnefs kommun Floda socken I Rättviks kommun Boda och Ore socknar I Orsa kommun Hela kommunen I Älvdalens kommun Hela kommunen I Mora kommun Våmhus och Venjans socknar I Falu kommun Svartnäs och Envikens socknar I Avesta kommun By socken I Ludvika kommun Grangärde och Säfsnäs socknar Gävleborgs län I Ovanåkers kommun Voxna socken I Nordanstigs kommun Hela kommunen I Ljusdals kommun Hela kommunen I Sandvikens kommun Österfärnebo socken I Hudiksvalls kommun Delsbo, Bjuråkers och Norrbo socknar Västernorrlands län I Ånge kommun Hela kommunen I Sundsvalls kommun Stöde, Holms och Lidens socknar I Sollefteå kommun Graninge, Resele, Helgums, Ådals-Lidens, Junsele, Edsele och Ramsele socknar I Örnsköldsviks kommun Skorpeds, Björna, Trehörningsjö och Anundsjö socknar Jämtlands län I Ragunda kommun Hela kommunen I Bräcke kommun Hela kommunen I Krokoms kommun Laxsjö, Föllinge, Hotagens, Offerdals och Alsens socknar I Strömsunds kommun Hela kommunen I Åre kommun Hela kommunen I Bergs kommun Hela kommunen I Härjedalens kommun Hela kommunen Västerbottens län I Bjurholms kommun Hela kommunen I Vindelns kommun Hela kommunen I Robertsfors kommun Nysätra socken I Norsjö kommun Hela kommunen I Malå kommun Hela kommunen I Storumans kommun Hela kommunen I Sorsele kommun Hela kommunen I Dorotea kommun Hela kommunen I Vilhelmina kommun Hela kommunen I Åsele kommun Hela kommunen I Umeå kommun Holmön socken I Lycksele kommun Hela kommunen I Skellefteå kommun Jörns, Lövångers och Burträsks socknar Norrbottens län I Arvidsjaurs kommun Hela kommunen I Arjeplog kommun Hela kommunen I Jokkmokks kommun Hela kommunen I Överkalix kommun Hela kommunen I Kalix kommun Hela kommunen I Övertorneå kommun Hela kommunen I Pajala kommun Hela kommunen I Gällivare kommun Hela kommunen I Älvsbyns kommun Hela kommunen I Bodens kommun Edefors socken I Haparanda kommun Hela kommunen I Kiruna kommun Hela kommunen Följande kommuner eller delar av kommuner är omarronderingsområden Västra Götalands län I Skara kommun Varnhems och Norra Lundby socknar Värmlands län I Eda kommun Järnskogs socken I Torsby kommun Dalby och Norra Ny socknar I Årjängs kommun Västra Fågelviks och Blomskog socknar I Sunne kommun Lysviks socken Dalarnas län I Vansbro kommun Äppelbo socken I Malung-Sälens kommun Malungs och Lima socknar I Leksands kommun Siljansnäs socken I Rättviks kommun Rättviks och Boda socknar I Orsa kommun Hela kommunen I Älvdalens kommun Älvdalens socken I Falu kommun Svärdsjö, Envikens, Bjursås och Vika socknar I Borlänge kommun Hela kommunen I Säters kommun Stora Skedvi, Gustafs och Säter socknar, samt Säter stadsregisterområde I Hedemora kommun Husby socken Med socken och stadsregisterområde avses i bilagan socknar och stadsregisterområden enligt den registerområdesindelning för fastigheter som gällde vid den tidpunkt då fastighetsdatareformen genomfördes i respektive kommun. Förordning (2022:1809).