Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:772 · Visa register
Lag (2004:772) om kommunal medverkan vid statlig trängselskatt
Departement: Finansdepartementet KL
Utfärdad: 2004-10-28
Ikraft: 2005-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:47
Upphävd: 2009-03-01
Om det i en kommun eller ett landsting skall tas ut skatt enligt lagen (2004:629) om trängselskatt, får kommunen eller landstinget träffa avtal med staten om att biträda staten med 1. information om systemet med trängselskatt, och 2. förvaltning och upphandling med anledning av trängselskatten. Kommunen eller landstinget får dock inte med stöd av denna bestämmelse utföra uppgifter som innebär myndighetsutövning.