Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:506 · Visa register
Förordning (2004:506) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål
Departement: Justitiedepartementet Å
Utfärdad: 2004-05-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:27
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Tidsbegränsad: 2008-07-01
1 § Försöksverksamhet enligt lagen (2004:505) om försöksverksamhet med snabbare handläggning av brottmål får bedrivas vid Stockholms tingsrätt, Uppsala tingsrätt och Helsingborgs tingsrätt. Förordning (2007:27). 2 § Ett sådant samråd som föreskrivs i 1 § andra stycket tredje meningen förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. behöver inte ske i försöksverksamheten. 3 § Rikspolisstyrelsen får meddela föreskrifter om vad en upplysning enligt 3 a § andra stycket delgivningslagen (1970:428) skall innehålla när förenklad delgivning används i försöksverksamheten. 4 § Med avvikelse från vad som föreskrivs i 12 a § andra stycket andra meningen förundersökningskungörelsen (1947:948) om när en underrättelse till den misstänkte skall delges, gäller i försöksverksamheten att sådan delgivning skall ske om det för brottet är föreskrivet svårare straff än fängelse i två år.