Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:236 · Visa register
Förordning (2004:236) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror
Departement: Finansdepartementet S2
Utfärdad: 2004-04-29
Ikraft: 2004-06-01
1 § Skatteverket och Tullverket, efter samråd med Skatteverket, får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror. 2 § Deklaration enligt 4 § lagen (2004:228) om beskattning av viss privatinförsel av tobaksvaror skall lämnas enligt formulär som fastställs av Skatteverket.