Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:306 · Visa register
Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 2003-05-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:259
Ikraft: 2003-08-01
Tidsbegränsad: 2020-07-01
Regeringen föreskriver följande. 1 § En huvudman för grundskola får anordna försöksverksamhet enligt denna förordning. För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna 7–9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning). Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för elever med ett annat umgängesspråk än svenska finns även i 9 kap. 12 och 13 §§ skolförordningen (2011:185). Förordning (2011:421). 2 § Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig undervisning får högst hälften ges på umgängesspråket. Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt ökar under utbildningstiden. Förordning (2011:421). 3 § En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska kontinuerligt följa upp och utvärdera verksamheten. Förordning (2011:421). 4 § En huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska anmäla detta till Statens skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter om 1. verksamheten vid den aktuella skolenheten, 2. motiven för att delta i försöksverksamheten, 3. utformningen av försöksverksamheten, och 4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas. Förordning (2011:421). Övergångsbestämmelser 2008:630 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för anmälningar som har gjorts före ikraftträdandet.