Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1107 · Visa register
Förordning (2003:1107) om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 2003-12-04
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:787
Ikraft: 2004-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1553
Upphävd: 2012-01-01
1 § Vid tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/921 är Skatteverket behörig myndighet. 2 § Skatteverkets huvudkontor enligt 8 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket, är det centrala kontaktkontor som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003. Förordning (2007:787). 3 § Skatteverket skall upprätthålla de databaser som avses i artikel 22, 27 och 31 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003. Verket skall också till kommissionen lämna sådana statistikuppgifter som avses i artikel 35.3 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003. 4 § Tullverket skall till Skatteverket överlämna de uppgifter som Tullverket förfogar över och som behövs för att Skatteverket skall kunna fullgöra sina uppgifter enligt 3 § och enligt artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1798/2003. Skatteverket och Tullverket skall även i övrigt genom utbyte av information och annan samverkan se till att det administrativa samarbetet med andra medlemsstaters myndigheter enligt rådets förordning bedrivs på ett effektivt sätt.