Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:837 · Visa register
Förordning (2002:837) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koloxidskatt för år 2003
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 2002-11-21
Ikraft: 2003-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2002:1089
Upphävd: 2003-01-01
1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten för bränslen till följande belopp för år 2003. KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt 1. 2710 00 26, Bensin som upp- fyller krav för 2710 00 27, 2710 00 29 eller 2710 00 32 a) miljöklass 1 - motorbensin 3 kr 22 öre 1 kr 49 öre 4 kr 71 öre per liter per liter per liter - alkylatbensin 1 kr 69 öre 1 kr 49 öre 3 kr 18 öre per liter per liter per liter b) miljöklass 2 3 kr 25 öre 1 kr 49 öre 4 kr 74 öre per liter per liter per liter 2. 2710 00 26, Annan bensin 3 kr 91 öre 1 kr 49 öre 5 kr 40 öre 2710 00 34 än som avses per liter per liter per liter eller under 1 2710 00 36 3. 2710 00 51, Eldningsolja, 2710 00 55, dieselbrännolja, 2710 00 69 fotogen, m.m. eller som 2710 00 74 - 2710 00 78 a) har försetts 720 kr 1 831 kr 2 551 kr med märkämnen per m3 per m3 per m3 eller ger mindre än 85 volymprocent destillat vid 350 C, b) inte har försetts med märkämnen och ger minst 85 volymprocent destillat vid 350 C, tillhörig miljöklass 1 1 347 kr 1 831 kr 3 178 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 2 1 586 kr 1 831 kr 3 417 kr per m3 per m3 per m3 miljöklass 3 eller inte 1 899 kr 1 831 kr 3 730 kr tillhör någon per m3 per m3 per m3 miljöklass 4. ur 2711 12 11- Gasol som 2711 19 00 används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 322 kr per 1 322 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg b) annat ändamål än som avses under a 141 kr per 1 925 kr per 2 066 kr per 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 5. ur 2711 29 00 Metan som används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 087 kr per 1 087 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 b) annat ändamål än som avses under a 233 kr per 1 371 kr per 1 604 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 6. 2711 11 00, Naturgas som 2711 21 00 används för a) drift av motordrivet fordon, fartyg eller luftfartyg 0 kr per 1 087 kr per 1 087 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m b) annat ändamål än som avses under a 233 kr per 1 371 kr per 1 604 kr per 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3 7. 2701, 2702 Kolbränslen 307 kr per 1 593 kr per 1 900 kr per eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 8. 2713 11 00- Petroleumkoks 307 kr per 1 593 kr per 1 900 kr per 2713 12 00 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg 2 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi att energiskatten för år 2003 utgör 1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling, 2. 14,3 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, 3. 17,7 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi, och 4. 20,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall. För elektrisk kraft som under tiden den 1 november-den 31 mars förbrukas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten 1. 16,7 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yrkesmässig växthusodling, och 2. 20,2 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11 kap. 4 § lagen om skatt på energi.