Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:780 · Visa register
Förordning (2002:780) om beräkning av balanstal
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 2002-10-31
Ändring införd: t.o.m SFS 2021:734
Övrigt: Formlerna är inte med här.
Ikraft: 2002-11-20 överg.best.
1 § Pensionsmyndigheten ska för varje år beräkna balanstalet enligt 58 kap.14 § socialförsäkringsbalken i enlighet med den formel som anges i bilagan till denna förordning. Förordning (2021:734). Bilaga 1 Balanstalet,BT /Formeln är inte med här/ 2 Omsättningstiden,OT /Formeln är inte med här/ 2.1 Intjänandeålder,IÅ /Formeln är inte med här/ 2.2 Utbetalningsålder,UÅ /Formeln är inte med här/ 3 Pensionsskulden,S /Formeln är inte med här/ Förordning (2021:734). Övergångsbestämmelser 2002:780 Denna förordning träder i kraft den 20 november 2002 och tillämpas första gången på balanstal som skall beräknas för år 2003. 2009:1247 Denna förordning träder i kraft den 15 december 2009 men tillämpas för tid från och med den 25 november 2009.