Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:683 · Visa register
Lag (2002:683) om rätt till kommuner att ge stöd till åtgärder i vissa investeringsprogram
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 2002-07-04
Ikraft: 2002-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2009:47
Upphävd: 2009-03-01
En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället eller för klimatinvesteringsåtgärder får, trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), använda det för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de föreskrifter som gäller för bidraget.