Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:725 · Visa register
Förordning (2001:725) om valdag m.m. för omval till Sametinget
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 2001-09-13
Ikraft: 2001-10-01
Tidsbegränsad: 2002-01-01
1 § Omval vid 2001 års val till Sametinget skall äga rum söndagen den 4 november 2001. 2 § Den slutliga röstlängd som upprättades för det ordinarie valet år 2001 skall användas för omvalet. 3 § I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i sametingslagen (1992:1433).