Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:332 · Visa register
Lag (2001:332) om upphävande av vissa av Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämndens bindande förklaringar
Departement: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 2001-05-31
Ikraft: 2001-07-01
Vid utgången av juni 2001 upphör följande bindande förklaringar från Centrala Folkbokförings- och uppbördsnämnden (CFU) att gälla: 1. CFU 1965:4 Fråga om skatteavdrag på semestermedel, som utbetalas av en av Taxi Intresseförening i Stockholm förvaltad semesterkassa. 2. CFU 1965:11 Skatteavdrag å landstingsanställda läkares inkomst av öppen vård m.m. 3. CFU 1966:7 Fråga om skatteavdrag på semesterersättning, som betalas genom EA:s semesterkassa. 4. CFU 1966:8 Angående skatteavdrag för gift utlänning med arbetsanställning i Sverige men familjen kvarboende i hemlandet. 5. CFU 1967:10 Angående skatteavdrag, då utländskt företag mot ersättning ställer arbetskraft till svenskt företags förfogande. 6. CFU 1968:7 Skatteavdrag på ersättning, som utbetalas till korttidsanställda stuveriarbetare. 7. CFU 1968:15 Angående arbetstagares skyldighet att för arbetsgivare styrka att han själv inbetalat kvarstående skatt. 8. CFU 1969:23 Fråga om artistskatt på ersättning till sångare m.fl. vid jordfästning. 9. CFU 1969:27 Angående skyldighet att i visst fall erlägga artistskatt. 10. CFU 1970:4 Fråga om arbetsgivare - arbetstagareförhållande i visst fall. 11. CFU 1970:6 Förlängning av anstånd enligt 48 § 1 mom. uppbördsförordningen.