Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:866 · Visa register
Förordning (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229)
Departement: Finansdepartementet S1
Utfärdad: 2000-11-02
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:1078
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
1 § Regeringen bemyndigar Skatteverket att meddela verkställighetsföreskrifter i fråga om 1. genomsnittliga produktionskostnader för djur enligt 17 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), 2. nybilspriser enligt 61 kap. 5-7 §§ samma lag, och 3. fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. 2 § och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) enligt 64 kap. 6 § samma lag. Förordning (2020:1078). Övergångsbestämmelser 2000:866 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas första gången vid 2002 års taxering. Förordningen (1986:1348) med bemyndigande för Riksskatteverket att meddela vissa föreskrifter till kommunalskattelagen (1928:370) skall upphöra att gälla vid utgången av år 2000. Den upphävda förordningen gäller dock i fråga om föreskrifter som skall tillämpas vid 2001 och tidigare års taxeringar.