Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:275 · Visa register
Hemförsäljningsförordning (2000:275)
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 2000-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:140
Ikraft: 2000-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:19
Upphävd: 2014-06-13
Formulär till handlingar och blanketter som avses i 4 kap. 3 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) fastställs av Konsumentverket. Förordning (2005:140).