Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:275 · Visa register
Hemförsäljningsförordning (2000:275)
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 2000-05-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:140
Ikraft: 2000-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2014:19
Upphävd: 2014-06-13
Formulär till handlingar och blanketter som avses i 4 kap. 3 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) fastställs av Konsumentverket. Förordning (2005:140).