Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:20 · Visa register
Förordning (2000:20) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 2000-01-20
Ändring införd: t.o.m. SFS 2001:831
Ikraft: 2000-03-01
Tidsbegränsad: 2003-07-01
1 § Hovrätten får besluta om avvikelse från vad som sägs i 10- 13 §§ förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion om det är påkallat av organisatoriska skäl. 2 § Hovrätten får förordna annan ledamot än rotelinnehavare att på eget ansvar fullgöra sådana uppgifter som enligt förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion ankommer på rotelinnehavare, om det är påkallat av organisatoriska skäl. 3 § Hovrätten meddelar i sin arbetsordning närmare föreskrifter om undantag enligt denna förordning.