Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:63 · Visa register
Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet RS
Utfärdad: 2000-02-10
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1119
Ikraft: 2000-04-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1100
Upphävd: 2008-01-01
1 § De tröskelvärden som anges i euro i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor. euro kronor 200 000 1 826 000 400 000 3 653 000 600 000 5 480 000 750 000 6 850 000 5 000 000 45 670 000 Förordning (2005:1119). 2 § De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter (sdr) i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor. sdr kronor 130 000 1 253 000 200 000 1 928 000 400 000 3 856 000 5 000 000 48 211 000 Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast för varu- eller tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. lagen om offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter. Förordning (2005:1119). Övergångsbestämmelser 2000:63 Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000, då förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 april 2000. 2004:4 Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2004. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 15 februari 2004. 2005:1119 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för upphandlingar som har påbörjats före den 1 januari 2006.