Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:1432 · Visa register
Finansinspektionens tillkännagivande (1999:1432) om ändring av vissa skadelivräntor
Departement: Finansinspektionen
Utfärdad: 1999-12-09
Ikraft: 2000-02-01
Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (1999:725) om basbelopp och förhöjt basbelopp för år 2000 den 9 december 1999 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (dnr 7535-99-320) enligt följande. 1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973: a) trafiklivränta ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1967:663 och SFS 1967:666), b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas inte med ytterligare indextillägg (jfr SFS 1971:14), c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) ökas med ytterligare indextillägg om fem procent (jfr SFS 1973:214). Under 1 c) angivet indextillägg skall utgå till livräntor som har fastställts före den 1 februari 2000. 2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973: a) Skadeståndslivränta ökas med fem procent. Ökningen avser alla livräntor enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor som fastställts före den 1 februari 2000. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts senare, om första domstols dom i målet meddelats före denna dag. b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) skall vad som sägs under 2 a) tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.