Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:796 · Visa register
Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad: 1998-06-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1869
Ikraft: 1998-08-01
1 § I denna förordning finns bestämmelser om samordning av statliga myndigheters inköp i syfte att åstadkomma besparingar för staten. Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. Förordning (2010:1869). 2 § För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden skall det finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna. Därvid skall små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar beaktas. 3 § En myndighet skall använda de avtal som avses i 2 § om myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre. 4 § Kammarkollegiet ska verka för att avtal som avses i 2 § träffas. När en myndighet avser att upphandla utan att använda de avtal som avses i 2 §, ska Kammarkollegiet underrättas om skälen till detta. Förordning (2010:1869).