Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:587 · Visa register
Lag (1998:587) om rätt för landstinget och kommunerna i Skåne län och Västra Götalands län att lämna bidrag till annan kommun
Departement: Finansdepartementet K
Utfärdad: 1998-06-11
Ikraft: 1999-01-01
Med anledning av bildandet av Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting får 1. Skåne läns landsting lämna bidrag till en eller flera kommuner i Skåne län och Västra Götalands läns landsting lämna bidrag till Göteborgs kommun, om det behövs för att motverka att bildandet av de nya landstingen föranleder höjt uttag av kommunalskatt, och 2. kommunerna i Skåne län respektive kommunerna i Västra Götalands län lämna bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning mellan kommunerna till följd av överlåtelse av uppgifter mellan landstinget och kommunerna.