Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:32 · Visa register
/Rubriken upphör att gälla U:2022-06-03/ Förordning (1998:32) om standarder för sändning av radio- och tv-signaler /Rubriken träder i kraft I:2022-06-03/ Förordning (1998:32) om standarder för digital radio och tv
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1998-01-29
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:514
Ikraft: 1998-03-01
1 § /Upphör att gälla U:2022-06-03/ Denna förordning innehåller närmare föreskrifter enligt lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV- signaler. Förordning (2003:404). 1 § /Träder i kraft I:2022-06-03/ Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till lagen (1998:31) om standarder för digital radio och tv. Förordning (2022:514). 2 § /Upphör att gälla U:2022-06-03/ Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om följande i lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler 1. användning av vissa sändningsstandarder med stöd av 3 § första stycket, 2. viss utrustning för tv-mottagare med stöd av 4 §, 3. utrustning för villkorad tillgång till digitala tv-tjänster med stöd av 5 § andra stycket, 4. den tekniska funktionsförmågan hos system för villkorad tillgång till digitala ljudradio- eller tv-tjänster med stöd av 6 §, och 5. kostnader för provtagning och undersökning av prover med stöd av 14 §. Förordning (2015:622). 2 § /Träder i kraft I:2022-06-03/ Myndigheten för press, radio och tv får meddela föreskrifter om följande i lagen (1998:31) om standarder för digital radio och tv: 1. viss utrustning för tv-mottagare med stöd av 3 §, 2. verkställigheten av 4 §, 3. utrustning för villkorad tillgång till digitala tv-tjänster med stöd av 5 § andra stycket, och 4. kostnader för provtagning och undersökning av prover med stöd av 14 §. Förordning (2022:514). 3 § /Upphör att gälla U:2022-06-03/ Myndigheten för press, radio och tv ska utöva tillsyn över efterlevnaden av lagen (1998:31) om standarder för sändning av radio- och TV-signaler och av de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Förordning (2015:622). 3 § /Träder i kraft I:2022-06-03/ Myndigheten för press, radio och tv ska utöva tillsyn över att lagen (1998:31) om standarder för digital radio och tv och de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs. Förordning (2022:514).