Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1689 · Visa register
Tillkännagivande (1998:1689) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1998-12-10
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:208
Upphävd: 1999-04-27
Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonven- tionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner, träder för Sveriges del i kraft den 1 januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse enligt 1996 års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde träder i kraft i förhållande till övriga konventionsstater när dessa har tillträtt nämnda tillträdeskonvention. För samtliga EU-stater, med undantag av Österrike, Finland och Sverige, har 1978, 1982 och 1989 års tillträdeskonventioner trätt i kraft. Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska gemenskaper- nas tidning (EGT, 98/C 27/01 s. 1). Brysselkonventionens svenska, engelska och franska texter finns intagna som bilaga till lagen (1998:358) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Brysselkonventionen. Följande stater har anslutit sig till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen . Stat Dag för konventionens Reservationer och ikraftträdande för staten förklaringar Danmark 1998-12-01 - Nederländerna 1998-12-01 - Sverige 1999-01-01 Sverige har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i konven- tionens protokoll. Tyskland 1999-01-01 - Österrike 1998-12-01 Österrike har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i konven- tionens protokoll.