Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1628 · Visa register
Tillkännagivande (1998:1628) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1998-12-03
Författningen har upphävts genom: SFS 1999:1040
Upphävd: 1999-12-10
Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens engelska och franska texter har tillsammans med en svensk översättning publicerats i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ 1989:7). Konventionen är i kraft i förhållande till följande stater. Stat Dag för konventionens Förklaringar och reservationer ikraftträdande för staten i fråga i förhållande till Sverige _________________________________________________________________________ Amerikas förenta stater 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Amerikas förenta stater reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Amerikas förenta stater inte vara förpliktat att bära kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Amerikas förenta staters rättshjälpssystem. Argentina 1991-06-01 -- Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel 40 skall konventionen gälla endast på fastlandet och i Tasmanien. Bahamas 1995-01-01 -- Belize 1991-04-01 I enlighet med artikel 24 har Belize reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Belize inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Belizes rättshjälpssystem. Bosnien- Hercegovina 1991-12-01 -- Burkina Faso 1993-12-01 -- Canada 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Canada inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Canadas rättshjälpssystem. Chile 1995-01-01 -- Cypern 1995-10-01 -- Danmark 1991-07-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Färöarna och Grönland. I enlighet med artikel 24 har Danmark reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Danmark inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Danmarks rättshjälpssystem. Ecuador 1993-12-01 -- Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 24 har Finland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Finland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Finlands rättshjälpssystem. Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Frankrike reserverat sig mot att engelska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Frankrike inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Frankrikes rättshjälpssystem. Grekland 1993-06-01 I enlighet med artikel 24 har Grekland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Grekland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Greklands rättshjälpssystem. Honduras 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Honduras inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Honduras rättshjälpssystem. Irland 1991-10-01 -- Israel 1991-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Israel inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Israels rättshjälpssystem. Italien 1995-05-01 -- Island 1997-05-01 I enlighet med artikel 24 har Island reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Island inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Islands rättshjälpssystem. Kina (avser endast Hong Kong) 1997-09-01 I enlighet med artikel 26 skall Hong Kong inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Hong Kongs rättshjälpssystem. Kroatien 1991-12-01 -- Luxemburg 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Luxemburg inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Luxemburgs rättshjälpssystem. Makedonien 1991-12-01 -- Mauritius 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Mauritius inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Mauritius rättshjälpssystem. Mexico 1992-08-01 -- Monaco 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Monaco inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Monacos rättshjälpssystem. Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte tillämpas i fråga om Nederländska Antillerna och Aruba. I enlighet med artikel 26 skall Nederländerna inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nederländernas rättshjälpssystem. Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel 24 har Norge reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Norge inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Norges rättshjälpssystem. Nya Zeeland 1992-08-01 I enlighet med artikel 24 har Nya Zeeland reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Nya Zeeland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Nya Zeelands rättshjälpsystem. Panama 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Panama inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Panamas rättshjälpssystem. Polen 1993-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Polen inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Polens rättshjälpssystem. Portugal 1986-06-01 -- Rumänien 1993-12-01 -- Saint Kitts och Nevis 1995-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Saint Kitts och Nevis inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Saint Kitts och Nevis rättshjälpssystem. Schweiz 1989-06-01 -- Slovenien 1995-01-01 -- Spanien 1989-06-01 -- Storbritannien och Nordirland 1989-06-01 I enlighet med artikel 26 skall Storbritannien och Nordirland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Storbritanniens och Nordirlands rättshjälpssystem. Konventionen skall från och med den 1 september 1991 tillämpas även i förhållande till Isle of Man. Sydafrika 1998-01-01 I enlighet med artikel 24 har Sydafrika reserverat sig mot att franska får användas i ansökningar, meddelanden eller andra handlingar som sänds till dess centralmyndighet. I enlighet med artikel 26 skall Sydafrika inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Sydafrikas rättshjälpssystem. Tjeckien 1998-03-01 I enlighet med artikel 26 skall Tjeckien inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tjeckiens rättshjälpssystem. Tyskland 1990-12-01 I enlighet med artikel 26 skall Tyskland inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Tysklands rättshjälpssystem. Tyskland förutsätter att ansökningar från andra stater normalt skall åtföljas av en översättning till tyska. Ungern 1990-07-01 -- Venezuela 1997-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Venezuela inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Venezuelas rättshjälpssystem. Zimbabwe 1998-01-01 I enlighet med artikel 26 skall Zimbabwe inte vara förpliktat att bära några kostnader som avses i artikelns andra stycke och som har uppkommit på de sätt som anges i artikelns tredje stycke utom såvitt dessa kostnader kan täckas genom Zimbabwes rättshjälpssystem. Österrike 1989-06-01 --