Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1369 · Visa register
Förordning (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1998-11-12
Ikraft: 1999-01-01
1 § Statsbidrag enligt denna förordning får ges till fria teatergrupper, regionala och lokala teaterinstitutioner samt radio- och TV-företag för beställning av nyskriven svensk dramatik. Med svensk dramatik avses i denna förordning dramatiska verk skrivna på svenska eller av upphovsmän som har sin vanliga vistelseort i Sverige. 2 § Syftet med statsbidraget skall vara att ge, i första hand teatrar, möjlighet att beställa nyskriven svensk dramatik av hög kvalitet. 3 § Ansökan om statsbidrag skall göras gemensamt av en dramatiker och den som vill uppföra dramatikerns verk. Ansökan skall ges in till styrelsen för Sveriges författarfond som fördelar bidraget. Styrelsen skall samråda med Statens kulturråd innan den beslutar om bidrag. 4 § Närmare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av styrelsen för Sveriges författarfond. 5 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.