Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1323 · Visa register
Förordning (1998:1323) om miljödomstolarnas domkretsar
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1998-10-22
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1103
Ikraft: 1999-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:984
Upphävd: 2011-05-02
1 § Umeå, Östersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs tingsrätter är miljödomstolar och har i denna egenskap följande domsområden. Umeå tingsrätt - Norrbottens län, - den del av Västerbottens län som inte hör till Ångermanälvens avrinningsområde samt - den del av Västernorrlands län som är belägen norr och öster om vattendelaren mellan Gideälvs med flera vattendrags avrinningsområden och Ångermanälvens avrinningsområde. Östersunds tingsrätt - de delar av Västerbottens och Västernorrlands län som inte tillhör Umeå tingsrätts område samt - de delar av Jämtlands, Dalarnas och Gävleborgs län som inte hör till Vänerns, Norrströms eller Dalälvens avrinningsområden. Nacka tingsrätt - Stockholms län, - Uppsala län, - Gotlands län, - Västmanlands län, - de delar av Gävleborgs län som inte tillhör Östersunds tingsrätts område, - de delar av Jämtlands och Dalarnas län som inte tillhör Östersunds tingsrätts område och inte heller hör till Vänerns avrinningsområde, - Södermanlands län med undantag av den del som hör till Motalaströms avrinningsområde, - Örebro län med undantag av de delar som hör till Vänerns, Vätterns eller Motalaströms avrinningsområden samt - den del av Östergötlands län som är belägen norr om vattendelaren mellan Nyköpingsåns med flera vattendrags avrinningsområden och Motalaströms avrinningsområde. Växjö tingsrätt - Kalmar län, - Blekinge län, - Skåne län, - de delar av Södermanlands och Östergötlands län som inte tillhör Nacka tingsrätts område, - de delar av Örebro och Västra Götalands län som hör till Vätterns och Motalaströms avrinningsområden, - Jönköpings län med undantag av de delar som hör till Fylleåns, Nissans, Ätrans och Vänerns avrinningsområden, - Kronobergs län med undantag av den del som hör till Fylleåns avrinningsområde samt - den del av Hallands län som är belägen söder om vattendelaren mellan Lagans avrinningsområde och Fylleåns med flera vattendrags avrinningsområden. Vänersborgs tingsrätt - Värmlands län, - de delar av Jönköpings, Kronobergs och Hallands län som inte tillhör Växjö tingsrätts område, - Västra Götalands län med undantag av de delar som tillhör Växjö tingsrätts område samt - de delar av Jämtlands, Dalarnas och Örebro län som hör till Vänerns avrinningsområde. Förordning (2007:78). 2 § Har upphävts genom förordning (2010:1103). Övergångsbestämmelser 2007:78 1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007. 2. Mål eller ärenden som har inletts i Stockholms tingsrätt före ikraftträdandet skall överlämnas till Nacka tingsrätt för fortsatt handläggning.