Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1998:1321 · Visa register
Förordning (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden
Departement: Justitiedepartementet DOM
Utfärdad: 1998-10-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:98
Ikraft: 1999-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2005:712
Upphävd: 2005-10-21
1 § En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 48.2 i Brysselkonventionen, artikel 48.2 i Luganokonventionen och artikel 55.2 i Bryssel I- förordningen. Förordning (2005:98). 2 § Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte enligt artikel 2 i Protokoll nr 2 till Luganokonventionen. 3 § En domstol skall, om någon begär det, på en kopia av en dom eller av ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen eller Luganokonventionen, skall domstolen även intyga om avgörandet är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet. Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana intyg som anges i första stycket. Förordning (2005:98). 4 § En kronofogdemyndighet skall, om någon begär det, på en kopia av ett utslag som har meddelats av myndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning intyga att avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen, skall myndigheten även intyga om avgörandet är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen utfärdas av den kronofogdemyndighet som har meddelat avgörandet. Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om sådana intyg som anges i första stycket. Förordning (2003:1002).